Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconslythwindfire:
SlythWindfire Featured By Owner May 11, 2013
i love your photos!
Reply
:iconghpandora:
GHpandora Featured By Owner May 6, 2013
Your photos have a... how do i put this to best compliment them? - haunting melody to them. :)
Reply
:iconveronicashticks:
VeronicaShticks Featured By Owner Apr 24, 2013  Professional
I get lost in your rooms and places, Camereon!!! I love it!!!
Reply
:iconcromosoma123:
Cromosoma123 Featured By Owner Feb 17, 2013   Photographer
Very good work!
Reply
:iconnicole-j-photography:
nicole-j-photography Featured By Owner Feb 17, 2013  Student Photographer
Your photos are breathtaking, really. I just spent a long time going through your gallery and, even though I was already 'watching' your uploads, it never is boring to go back and re-view all your lovely photos. You're fantastic at photography and I really admire your work. (:
Reply
:iconabandonedzone:
AbandonedZone Featured By Owner Feb 17, 2013
Thank You so much Nicole :) You're very kind :) Cheers ! :hug:
Reply
:iconnicole-j-photography:
nicole-j-photography Featured By Owner Feb 17, 2013  Student Photographer
:) My pleasure, thank you for sharing your photos!
Reply
:iconlovesick-dreamer:
Lovesick-Dreamer Featured By Owner Jan 8, 2013  Hobbyist Writer
I enjoyed your gallery immensely
Reply
:iconabandonedzone:
AbandonedZone Featured By Owner Jan 9, 2013
Thank You :) :hug:
Reply
:iconkawka78:
kawka78 Featured By Owner Jan 5, 2013
Świetne zdjęcia, ale rozwalają mnie komentarze zawarte pod nimi, które nawiązują do hiciorów rozrywki multimedialnej.
Oczywiście nic nie mam przeciwko takiej rozrywce, ale na żywot Briana, czy na prawdę już brak w dzisiejszych czasach innych skojarzeń, jak Fallout, STALKER, Silent Hill?
Widać chyba taki znak czasów. I, być może to czyni twoje prace właśnie tak wyjątkowymi.
Co by nie zarzucać odbiorcom, to sposób prezentacji owych miejsc w twoim wykonaniu zasługuje na najwyższy szacunek.
Reply
Add a Comment: